Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt ma wady masz prawo złożyć reklamację.
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W treści reklamacji prosimy o podanie jak najwięcej informacji odnośnie przyczyny jej złożenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

W przypadku zawierania umowy na odległość konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Art. 38 pkt 3.

Wszelkie szczegóły możesz sprawdzić w Regulaminie sklepu.