Sklep MaestroArte gwarantuje najwyższą jakość zakupionych produktów oraz prawidłowe funkcjonowanie produktów personalizowanych. W razie wystąpienia jakichkolwiek wad lub usterek, którym nie podlegają uszkodzenie mechaniczne lub inne usterki wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktów skontaktuj się z nami lub najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść. To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty.
Gwarantem nie musi być sprzedawca – może być nim producent lub dystrybutor.

Pamiętaj o zachowaniu dowodu zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu oraz o zapoznaniu się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta.